Monday, October 31, 2005

Halo-halo-ween Pinoy Style

“ Ilokanong Aswang” Art by Amir Dimaandal

“ Vampi ” (Taga Makati na Aswang) Art by Manny Pantaleon

“DarkHorseman” ( Multo ng Mamang Kutsero sa Binondo) Art by Ismael Esber

“Vampire” Art by Val Pabulos

“Kapreng Tumadero” Art by Nat 'Nonoy' Alob

“Bisayang Mangkukulam” Art by Edbon Sevilleno

“ Mga Enkanto at mga Lamang Lupa” Art by Edbon Sevilleno

“Pamahiin” Art by Edbon Sevilleno

“Mariang Makiling at mga Aswang ng Laguna” Art by George Besinga

“Puntod ni Malakas at Maganda” Art by Edbon Sevilleno