Sunday, October 23, 2005

Guhit Pinoy sa KOMIKON! _ Part 2