Saturday, October 01, 2005

Joke Joke Corner!

Ano kaya ang mga nasa isip ng mga 'to? Ano sa tingnin mo? (Reffering to Val's work)