Monday, September 19, 2005

SANTOL? (Untitled) by Sonnie de los Santos

Kung may Manga ang Hapon, Santol naman ang sa Pinoy.