Monday, June 19, 2006

Kalayaan Events

Cameraderie - a group of digital photographers in Riyadh headed by Bagong Bayani Awardee - Mr. Jerico Canlapan

Dart games...

Mga Pinoy Organization

syempre 'd mawala ang mga tiange... ukay-ukay... sing-a-long...etc.